Follow

Hjälp oss hjälpa! Vi tänkte göra ett julavsnitt med Läsarpodden, där vi hjälper till med julklapptips, modell hårda paket. Vilka vill ni ha ett boktips till? Beskriv personen (”Morfar med historieintresse”, ”Ung kille som aldrig läser men gärna spelar tv-spel” osv.) så tipsar vi om passande bok i nästa avsnitt! Posta här!

@Joelsh
Joel ansvarar helt själv för kategorin unga dataspelande killar, men låt förfrågningarna hagla!

@Patrik finns rätt mycket empiri som visar att den kategorin existerar...

@Joelsh

Tack på förhand för hjälpen!

1,5-årig systerdotter som gillar pekböcker med fina bilder som inte går sönder så lätt.

Svägerska intresserad av queerteori. Det vore roligt att ge något lite ifrågasättande av det perspektivet, men som inte uppfattas som kritik.

Sedan vill jag ge en diktbok till min flickvän som är litteraturintresserad (Jane Austen, Charlotte Brontë) men ännu inte fallit för poesi.

@Joelsh

Eller kanske mer poststrukturalism och postmodern teori.

@Joelsh Agnostisk svåger med dyslexi som nu senast lånade Bruce Olson för han ville läsa den igen. Skickade med Korset och etiketten också men vet inte om han läst den än.

Sign in to participate in the conversation
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!