Personalism, mhm.

Är'e nåt stort bland katolska filosofer och teologer va? Gissar det. De försöker indoktrinera oss \o/ nåja, det är första gången hittills som man switchar läge från redogörande till preskriptivt. (Åtminstone i filosofidelen av kursen.)

Huruvida staten tänker behålla byggnaderna eller skänka/upplåta dem till den montenegrinska ortodoxa kyrkan - en avknoppning som inte erkänns av någon annan kyrka - är än så länge osäkert, men att syftet är att minska serbiskt inflytande verkar uppenbart. Om skälet till att detta sker just nu heter montenegrinsk nationalism, eller om det tvärtom är ett svar på storserbisk dito, vet jag inte ...

... svar lär jag väl inte heller få.

Nyhet i ortodox nyhetsgrupp. Ortodox biskop misshandlad, ev. av polis? i Montenegros huvudstad.

Den där nyheten har många bottnar. Jsg nynnar

... spela en polska men lär dig en gång
ha tand för tunga, pling-plingeli-plång ...

och försöker. Jag försöker verkligen.

Montenegro har öppnat en laglig möjlighet att dra in kyrkobyggnader o kloster, ägda av serbiska ortodoxa kyrkan, till staten. BBC kallar medlemmar i det parti som vilt protesterar mot lagen för pro-serbiska.

bbc.com/news/amp/world-europe-

Fattade just en sak om vigilian.
Blev glad.

Min hjärnas knark: knyta ihop saker.

Världen är fallen.

Livet blir faktiskt enklare att stå ut med om man inser det.

> Det tryckta ordet tappar mark. Bilden blir alltmer viktig i vår kultur. Vi får inte så här naiva.

Möjligen är protestantismen öht "det tryckta ordets kristendom", som mao haft sina glansdagar. Den som lever får se (fast så länge lever kanske inte någon av oss)

> När då ett officiellt kyrkligt konto skämtar ganska hårdhänt med bilden blir det ett hån av deras barnatro. Jag har aldrig sett att kontot skämtat med Jesus i ord. Det förstår man att det kan stöta. Men att bilder också kan vara en väsentlig del av folks tro, tror jag att folk i logiskt-rationella moderna Svenska kyrkan ofta inte riktigt förstår. (Huruvida det är samma sak i frikyrkan eller ej har jag eg. ingen aning om.) >

> Vad gäller tacotweetet har en del kritik kretsat kring att i kristen tradition är fredagen ingen festdag utan en bot- och fastedag. Tweetet uttrycker mao bristande kristen allmänbildning. Vi protestanter lever nu ganska sällan i denna associationer till fredagen (utöver själva långfredagen) men det finns andra kristna som gör. Själv reagerade jag mest på att det säkerligen även i detta land finns människor som vuxit upp med en Jesus-bild ovanför sin säng, som såg ut ungefär så här. >

> I fallet S:t Pauli verkar man öht inte ha tänkt på att bilden kan uttrycka nåt annat än det man var ute efter. Eller så har man det, tycker "bra konst ska provocera" och kört på. >

> Andra typer av konst passar eg. inte i en kyrka, har jag hävdat. I detta fall spetsas det till då verket placeras i koret (om än inte som altartavla) men i Svenska kyrkan kan man numera se fantastiskt mycket konst vars kyrkliga anknytning är luddig, och många konstutställningar som verkligen inte har något att göra med mina två punkter ovan. >

> Min tanke är att vi har ett väldigt konstigt förhållningssätt till religiösa bilder och dess innehåll.

Vad gäller Olsson-Wallins travesti på Cranachs gamla tavla med Eva och Adam i paradiset har jag i diskussion hävdat att kyrkokonst har två funktioner:
a) uttrycka och gestalta teologi (ibland på sätt som inte kan göras i ord, frestas jag tillägga, med påverkan från den kurs jag just nu går)
b) inbjuda till bön. >

> För egen del associerar jag till Svenska kyrkans officiella twitterkontos olycksaliga taco-tweet, för ca 2 år sen.

twitter.com/svenskakyrkan/stat

Om någon här inte ser med ögonen kompletteras texten "När det ÄNTLIGEN är " med en stor bild på Jesus, en sån där klyschig där Jesus har ljusbrunt hår, är alldeles för snygg och ser arisk ut. Han håller upp händerna i luften, och klickar man så viftar han med fingrarna vilket väl ska uttrycka att han är sugen på tacos. >

Alla är väl redan less på att diskutera det fotokonstverk - inte altartavla, trots att den hela tiden beskrivs så - som nyligen invigts i S:t Pauli kyrka i Malmö, med syftet att inkludera homosexuella. Om någon missat: här pratar en av församlingens präster om det

svt.se/nyheter/lokalt/skane/ha

och här menar @Joelsh att verket uttrycker gnostisk teologi.
dagen.se/ledare/joel-halldorf-

Andra är förstås upprörda över att kyrkorummet nu hyser en bild som framställer begär mellan människor av samma kön. >

Jag spänner bågen mycket högre än jag borde göra. Läraren har knappast tänkt att man ska göra så här. Men liksom ... det är inte kul annars.

*skrivaskrivaskriva*

Har börjat läsa för sent. Mitt eget fel. Visst.

Två PM ska in ikväll. Jag skriver för fullt på det ämne jag tycker är kul, spännande och givande. Det andra får bli skräp, inlämnat för sent och därmed lägsta godkända betyg. Dessutom kommer den tid i helgen gå åt för att skriva skräpet, som jag eg. skulle behöva för att förbereda nästa vecka.

Ändå kan jag inte tycka att jag prioriterar fel. Om nåt är kul att skriva, så är det!

*skrivaskrivaskriva*

Vad anser kalvinismen om musik? Bach som den femte evangelisten - okej eller inte?

En gång har jag hört rädsla för att förföriskt vacker musik skulle få människor att acceptera o internalisera en (i hens ögon, EMM inte korrekt) ond text, som kalvinistisk. Själva rädslan för skönheten.

Och visst kan skönhet leda fel! Ta bara propagandafilmen Viljans triumf (1935), än idag förbjuden att visa i Tyskland såvida den inte problematiseras. Men är helt enkelt rädd för dess kraft att förleda ungdomen.

Hmm.

Bibeln som litteratur. Bibeln i litteratur. Konst som en väg att få kontakt med, uppleva eller förstå något om Gud - kanhända med kvaliteter som öht inte kan förmedlas på annat sätt.

Detta borde väl förutsätta någon typ av naturlig teologi. Eller? Jag tycker iaf det.

Karl Barth avvisade helt möjligheten att att lära sig något om Gud via den allmänna uppenbarelsen. Alltså förkastade han naturlig teologi som en väg till Gud. Gäller detta hela den kalvinistiska traditionen?

Extremt intressant.

churchlifejournal.nd.edu/artic

Fattar inte exakt, bara ungefär, vad han menar med en "objektiv gud" och en "subjektiv gud".

När han kritiserar att katolicismen stegvis bytt ut den bibliske Guden mot det aristoteliska gudsbegreppet trodde jag att förf. var ortodox, men han är katolsk präst. Likaså när han gör katolicismen ansvarig för fundamentalismen - östingarna brukar tycka att såväl reformation som senare protestantisk utveckling kommer från frön som Rom har sått.

Show more
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!