Rebella boosted

@Rebella
Frågan blir om vi på allvar kan tro att människor kan åstadkomma verkligt gott trots att de är syndare. Vi säger att vi tror det. Men vad menar vi med denna tro?

Parallellen till Jean Vanier heter John Howard Yoder. Människor med goda insikter - den ena mer praktiker, den andra teoretiker - utan förmåga att inse att div. allmänmänskliga principer gäller även i mäns umgänge med kvinnor.

Att kasta bort det goda de båda står för, är som att helt radera ut de av USA:s fäder som själva var slavägare.

Om det är tufft att inse att människor kan stå för goda saker trots att de inte förmår se kvinnor som subjekt, på samma sätt som män? Ja. Men sånt är livet.

Som svar på min fråga förklarar Alma-Lena Sista brevet från Öst-laestadianerna samt varför domen om samernas jakt- och fiskerättigheter är destruktiv.

barockbloggen.blogspot.com/202

Obligatorisk allmänbildningsläsning för sörlänningar.

Östlaestadianernas brev till svenska biskoparna.
kyrkligdokumentation.nu/ostlae

Klarar i SvK ledande personer öht av att samtala med folk som säger "Bibeln är Guds ord, ni bryter mot Guds ord" dvs inte är medvetna om att alla inkl. de själva tolkar? Jag är skeptisk. Det är svårt, ja.

Enklast är väl att låta dem gå. Förmodligen är de redan på väg in i Missionsprovinsens famn. Det vore väl SvK:s enda skäl att försöka hålla dem kvar, utöver pengarna från kyrkoavgiften: att inte göda MPR.

Personalism, mhm.

Är'e nåt stort bland katolska filosofer och teologer va? Gissar det. De försöker indoktrinera oss \o/ nåja, det är första gången hittills som man switchar läge från redogörande till preskriptivt. (Åtminstone i filosofidelen av kursen.)

Huruvida staten tänker behålla byggnaderna eller skänka/upplåta dem till den montenegrinska ortodoxa kyrkan - en avknoppning som inte erkänns av någon annan kyrka - är än så länge osäkert, men att syftet är att minska serbiskt inflytande verkar uppenbart. Om skälet till att detta sker just nu heter montenegrinsk nationalism, eller om det tvärtom är ett svar på storserbisk dito, vet jag inte ...

... svar lär jag väl inte heller få.

Show thread

Nyhet i ortodox nyhetsgrupp. Ortodox biskop misshandlad, ev. av polis? i Montenegros huvudstad.

Den där nyheten har många bottnar. Jsg nynnar

... spela en polska men lär dig en gång
ha tand för tunga, pling-plingeli-plång ...

och försöker. Jag försöker verkligen.

Montenegro har öppnat en laglig möjlighet att dra in kyrkobyggnader o kloster, ägda av serbiska ortodoxa kyrkan, till staten. BBC kallar medlemmar i det parti som vilt protesterar mot lagen för pro-serbiska.

bbc.com/news/amp/world-europe-

Fattade just en sak om vigilian.
Blev glad.

Min hjärnas knark: knyta ihop saker.

Världen är fallen.

Livet blir faktiskt enklare att stå ut med om man inser det.

> Det tryckta ordet tappar mark. Bilden blir alltmer viktig i vår kultur. Vi får inte så här naiva.

Möjligen är protestantismen öht "det tryckta ordets kristendom", som mao haft sina glansdagar. Den som lever får se (fast så länge lever kanske inte någon av oss)

Show thread

> När då ett officiellt kyrkligt konto skämtar ganska hårdhänt med bilden blir det ett hån av deras barnatro. Jag har aldrig sett att kontot skämtat med Jesus i ord. Det förstår man att det kan stöta. Men att bilder också kan vara en väsentlig del av folks tro, tror jag att folk i logiskt-rationella moderna Svenska kyrkan ofta inte riktigt förstår. (Huruvida det är samma sak i frikyrkan eller ej har jag eg. ingen aning om.) >

Show thread

> Vad gäller tacotweetet har en del kritik kretsat kring att i kristen tradition är fredagen ingen festdag utan en bot- och fastedag. Tweetet uttrycker mao bristande kristen allmänbildning. Vi protestanter lever nu ganska sällan i denna associationer till fredagen (utöver själva långfredagen) men det finns andra kristna som gör. Själv reagerade jag mest på att det säkerligen även i detta land finns människor som vuxit upp med en Jesus-bild ovanför sin säng, som såg ut ungefär så här. >

> I fallet S:t Pauli verkar man öht inte ha tänkt på att bilden kan uttrycka nåt annat än det man var ute efter. Eller så har man det, tycker "bra konst ska provocera" och kört på. >

Show thread

> Andra typer av konst passar eg. inte i en kyrka, har jag hävdat. I detta fall spetsas det till då verket placeras i koret (om än inte som altartavla) men i Svenska kyrkan kan man numera se fantastiskt mycket konst vars kyrkliga anknytning är luddig, och många konstutställningar som verkligen inte har något att göra med mina två punkter ovan. >

Show thread

> Min tanke är att vi har ett väldigt konstigt förhållningssätt till religiösa bilder och dess innehåll.

Vad gäller Olsson-Wallins travesti på Cranachs gamla tavla med Eva och Adam i paradiset har jag i diskussion hävdat att kyrkokonst har två funktioner:
a) uttrycka och gestalta teologi (ibland på sätt som inte kan göras i ord, frestas jag tillägga, med påverkan från den kurs jag just nu går)
b) inbjuda till bön. >

Show thread

> För egen del associerar jag till Svenska kyrkans officiella twitterkontos olycksaliga taco-tweet, för ca 2 år sen.

twitter.com/svenskakyrkan/stat

Om någon här inte ser med ögonen kompletteras texten "När det ÄNTLIGEN är " med en stor bild på Jesus, en sån där klyschig där Jesus har ljusbrunt hår, är alldeles för snygg och ser arisk ut. Han håller upp händerna i luften, och klickar man så viftar han med fingrarna vilket väl ska uttrycka att han är sugen på tacos. >

Show thread

Alla är väl redan less på att diskutera det fotokonstverk - inte altartavla, trots att den hela tiden beskrivs så - som nyligen invigts i S:t Pauli kyrka i Malmö, med syftet att inkludera homosexuella. Om någon missat: här pratar en av församlingens präster om det

svt.se/nyheter/lokalt/skane/ha

och här menar @Joelsh att verket uttrycker gnostisk teologi.
dagen.se/ledare/joel-halldorf-

Andra är förstås upprörda över att kyrkorummet nu hyser en bild som framställer begär mellan människor av samma kön. >

Jag spänner bågen mycket högre än jag borde göra. Läraren har knappast tänkt att man ska göra så här. Men liksom ... det är inte kul annars.

*skrivaskrivaskriva*

Show thread

Har börjat läsa för sent. Mitt eget fel. Visst.

Två PM ska in ikväll. Jag skriver för fullt på det ämne jag tycker är kul, spännande och givande. Det andra får bli skräp, inlämnat för sent och därmed lägsta godkända betyg. Dessutom kommer den tid i helgen gå åt för att skriva skräpet, som jag eg. skulle behöva för att förbereda nästa vecka.

Ändå kan jag inte tycka att jag prioriterar fel. Om nåt är kul att skriva, så är det!

*skrivaskrivaskriva*

Show more
Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!