@Joelsh denna f d barnreporter på SVT kunde drillat dig lite om du slagit en pling

ber också på förhand om ursäkt för slarviga tweets, brukar ofta författa dem på någon lekplats medan min 1,5-åring utför halsbrytande stunt från höga höjder

Show thread

@benjekman @Joelsh jo, och då hade hon väl dragit slutsatsen att den progressivt konstruerade individen är långt mer knepig än hon påskiner?

Sebastian Ekberg. Jag började plugga filosofi och teologi i Lund, och tog 2017 en master i systematisk teologi från University of Notre Dame, USA. Är gift med AJ sedan 2013 och vi blev katoliker samma år. Just nu pappaledig med våra två äldsta (men ännu unga) barn från mitt jobb som kommunikatör i IT-branschen. Läser alltså ovanligt lite för tillfället.

@benjekman @Joelsh jag som just tänkte att någon BORDE skicka Taylors böcker i hennes riktning, att det hade kunnat vässa analysen, och även öppnat upp en större yta för samtal mellan det hon kallar ”konservativt” och ”progressivt”

Läsarprat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!