Home to 113 users
Who authored 802 statuses
Välkommen till Läsarnas mastodon-server! Hoppas du trivs! Vi vill understryka att mastodon skiljer sig från andra sociala medier på flera sätt, bland annat genom att det finns vissa regler. Man får inte bete sig rasistiskt, kränkande mot sexuella eller andra minoriteter, eller sexistiskt. Du behöver inte hålla med om dessa regler men du måste följa dem på mastodon! I övrigt är all diskussion välkommen!